Om Styr-Team

Vilka är Stockholms Styr-team?

Styr-Team utför entreprenader- och servicearbeten inom fastighetsautomation.
Vi utgår från södra Stockholm, men verkar i och om hela regionen.
Främst arbetar vi med styr- och regler inom ventilation, värme och kylmaskiner, men vi har även gedigen kunskap av arbeten inom bad- och vattenrening. Vi sköter processen från projektering och installation till driftsättning och service.

Stockholms Styr-Team AB grundades år 2009. Både vår VD Johan men också många anställda har hängt med på resan sedan dess. Under åren har vi skapat ett väletablerat och branschöverskridande kontaktnät med omfattande kompetenser.

Vi har valt att specialisera oss inom fabrikat som t.ex. Siemens, Trend Controls, Beckhoff, Larmia, KTC Controls och Bastec. Men vi har kompetens till att arbeta med de flesta fabrikat på marknaden.

I dagsläget har vi 22 medarbetare med olika kompetenser inom entreprenad, service, SCADA/programmering, systemintegration och administration.