Välj en sida

Om Styr-Team

Om

Styr-Team utför entreprenader- och servicearbeten inom fastighetsautomation. Vi utgår från södra Stockholm, men verkar i och om hela regionen. Vi arbetar främst med styr- och regler inom ventilation, värme och kylmaskiner, men även med bad- och vattenrening. Vi sköter processen från projektering och installation till driftsättning och service.

Stockholms Styr-Team AB grundades år 2009.
Vår VD Johan och många anställda har hängt med på resan sedan dess. Under åren har vi skapat ett väletablerat och branschöverskridande kontaktnät med omfattande kompetenser.

Vi har valt att specialisera oss inom fabrikat som t.ex. Siemens, Trend Controls, Beckhoff, KTC och Bastec. Men vi har kompetens till att arbeta med de flesta fabrikat på marknaden.

I dagsläget har vi 20 medarbetare med olika kompetenser inom entreprenad, service, scada/programmering, systemintegration och administration.

Våra tjänster

Entreprenad

Entreprenadavdelningen utför totalentreprenader, utförande-entreprenader samt generalentreprenader genom ramavtal och upphandlingar.

Service

Serviceavdelningen utför serviceuppdrag inom ramavtal, servicekontrakt och löpande kontroller mm.

SCADA

Scadaavdelningen utför programmeringsuppdrag, främst inom pågående entreprenader men även renodlade uppkopplingsarbeten.