Stockholms Styr-Team

Med en passion för innovation och teknik, specialiserar vi oss på att leverera skräddarsydda automationssystem som täcker ett brett spektrum av behov. Från avancerade badvattenreningsanläggningar till högteknologiska fastighetsinstallationer, vår expertis garanterar lösningar som inte bara möter, utan överträffar kundens förväntningar.

Vi ligger i framkant när det gäller att integrera den senaste teknologin inom Intelligent Mätning och Datainsamling. Vår vision är att inte bara leverera ett system, utan en komplett lösning. Vi tar ett helhetsansvar från planering och installation till finjustering och underhåll, för att säkerställa att varje kunds system som blir optimerat till minsta detalj.

Välj Stockholms Styr-team AB för en partner som förstår vikten av precision, innovation och långsiktig kundtillfredsställelse.

Artificiell intelligens inom fastighetsautomation?

Nya smarta driftssystem för fastigheter har bevisats resultera i nöjdare hyresgäster, energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

Automatiserad klimatstyrning kan t.ex. fungera genom att systemet samlar data från en byggnad för att sedan beräkna det mest effektiva sättet att producera och distribuera energin framöver. Detta skapar ett proakivt system som fungerar enklare och snabbare än traditionell fastighetsstyrning som snarare arbetar reaktivt utifrån de parametrar som redan detekterats.

SCADA

SCADA-teamet sköter programmering enligt
önskemål i våra entreprenader,
även renodlad systemintegration.

SERVICE

Alla sorters styrrelaterade serviceuppdrag. Service-teamet hanterar felanmälningar och frågor snabbt, effektivt och hållbart.

ENTREPRENAD

Projektering och projektledning i alla entreprenadsformer. Projekt-teamet tar styren från idé till besiktning.

Campus Albano
2020-2023

 

Nybyggnation av 1000 studentlägenheter
utfördes åt slutkund Svenska Bostäder
Modernt styrsystem med avläsning på lägenhetsnivå.