Projekt

Kunder

Vi på Stockholms Styr-team är noggranna med kundvård och tror starkt på att jobba långsiktigt för att skapa bra samarbeten. Vi vill att våra kunder ska känna sig hörda och lita på oss som partner.

Ramavtal

Tack vare en väletablerad och effektiv serviceavdelning som ställer höga krav på kvalitet och funktionalitet har vi sedan 2016 haft ramavtal med bolag som Svenska Bostäder, Stockholms Stad Fastighetskontoret och Södertörns Fjärrvärme.

Servicekontrakt

Ett populärt alternativ för bostadsrättsföreningar!
Efter en kostnadsfri konsultation gällande fastighetens förutsättningar kommer vi tillsammans med kunden överens om hur regelbundet systemet bör ses över för att säkerställa att systemet fungerar optimalt.

Service eller akuta felavhjälpande åtgärder

Vår serviceavdelning löser era problem snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Oavsett om det gäller reparationer, underhåll eller nyinstallationer – vi har kompetensen som krävs för att få jobbet gjort.

Entreprenad

Entreprenadavdelningen utför totalentreprenader, utförandeentreprenader samt generalentreprenader genom ramavtal och upphandlingar. Vi har en bred kompetens inom alla olika sorters byggen, och många år i branschen.