Välj en sida

Projekt

Våra projekt

Kunder

Vi på Stockholms Styr-team är noggranna med kundvård och tror starkt på att jobba långsiktigt för att skapa bra samarbeten. Vi vill att våra kunder ska känna sig hörda och se oss som deras fastighetsautomations-partner.

Ramavtal

Tack vare en väletablerad och effektiv serviceavdelning som ställer höga krav på kvalitet och funktionalitet har vi sedan 2016 haft ramavtal med bolag som Svenska Bostäder, Stockholms Stad Fastighetskontoret och Södertörns Fjärrvärme.

Servicekontrakt

Ett populärt alternativ för bostadsrättsföreningar Efter en kostnadsfri konsultation gällande er fastighets förutsättningar kommer vi tillsammans med kunden överens om hur regelbundet systemet bör ses över för att säkerställa att styren i era fastigheter fungerar som den ska och därmed förebygga eventuella akuta problem.

Service eller akuta felavhjälpande åtgärder

Företag, BRF eller privatperson? Oavsett vilket så hjälper vi er gärna. 

Entreprenad

Entreprenadavdelningen utför totalentreprenader, utförande-entreprenader samt generalentreprenader genom ramavtal och upphandlingar.