Välj en sida

Projekt

Våra projekt

Kunder

Vi på Stockholms Styr-team är noggranna med kundvård och tror starkt på att jobba långsiktigt för att skapa bra samarbeten. Vi vill att våra kunder ska känna sig hörda och se oss som deras fastighetsautomations-partner.

Ramavtal

Tack vare en väletablerad och effektiv serviceavdelning som ställer höga krav på kvalitet och funktionalitet har vi sedan 2016 haft ramavtal med bolag som Svenska Bostäder, Stockholms Stad Fastighetskontoret och Södertörns Fjärrvärme.

Servicekontrakt

Ett populärt alternativ för bostadsrättsföreningar!
Efter en kostnadsfri konsultation gällande er fastighets förutsättningar kommer vi tillsammans med kunden överens om hur regelbundet systemet bör ses över för att säkerställa att styren i era fastigheter fungerar som den ska, och därmed förebygga eventuella akuta problem.

Service eller akuta felavhjälpande åtgärder

Vår serviceavdelning är erbjuder alla sorters servicearbeten för att lösa just era problem på ett snabbt, smidigt och kostnadseffektivt sätt. Oavsett om det gäller reparationer, underhåll eller installationer så har vi den kompetens som krävs för att få jobbet gjort. 

Entreprenad

Entreprenadavdelningen utför totalentreprenader, utförandeentreprenader samt generalentreprenader genom ramavtal och upphandlingar. Vi har en bred kompetens inom alla olika sorters byggen, och många år i branschen.